BOX

KRUK LLC (Sumy region) PDF Imprimare Email

А Н К Е Т А

1. Повна назва підприємтва/компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРУК»

Complete name of the enterprise/company

LIMITED LIABILITY COMPANY "KRUK"

2. П.І.Б. керівництва підприємтва/компанії (із зазначенням посади).

Директор Чалий Валерій Григорович

Name, surname and position of the managing director of the enterprise/company

Valeriy Chaly Director

3. Контактні дані підприємтва/компанії та особи, відповідальної за взаємодію з іноземними партнерами (поштова адреса, електронна адреса, телефон/факс).

ТОВ «КРУК», менеджер із зовнішньоекономічної діяльності Дремлюга Сергій Григорович, м. Лебедин, вул. Залізнична, 50, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza 0544521487, моб. 0503073752

Contact data of the enterprise/company and of the person authorized to work with foreign partners (postal address, e-mail, telephone/fax)

LLC "KRUK" manager of foreign economic activity Dremlyuga Sergei Grigorovich, m. Lebedyn, Zaliznychna 50, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza 0544521487, mob. 0503073752

4. Коротка інформація про підприємтво/компанію.

ТОВ «КРУК» багатопрофільне підприємство, головним напрямком якого являються надання послуг із зберігання зерна та виробництво кормових сумішей і продуктів переробки сої, а саме екструдованої повножирової сої, жмиха соєвого та шроту соєвого. За станом на сьогоднішній день сертифікований об’єм зберігання складає 27 тис. тонн.

В 2012 році ТОВ «КРУК» згідно Міжнародного Економічного рейтингу «ЛІГА КРАЩИХ» отримало статус «Підприємство руку - 2012» і відповідний Сертифікат міжнародного зразка.

У 2015 році в рамках проекту «Національний бізнес-рейтинг» підприємство нагороджене Міжнародним сертифікатом «Експортер року» та почесним знаком «IMPORT EXPORT AWARD».

Початком історії підприємства можна вважати 16 лютого 1994 року. Протягом всього періоду діяльності товариство займається оптовою торгівлею зерном.

На даний час використовуються новітні інноваційні технології для виготовлення кормів та кормових добавок для тваринництва, застосовуються сучасні методи переробки сої. Розроблені власні Технічні Умови на кормові суміші та кормові добавки. Тісна співпраця з Сумським Інститутом сільського господарства Північного Сходу НААН України і Київським Інститутом ветеринарної медицини НААН України проблем дослідницької діяльності в галузі кормів та кормових добавок для тваринництва допомагає у вдосконаленні цих технологій, а саме впровадження збалансованого раціону для різних видів тварин, птиці та риби.

Динамічний розвиток збільшує не тільки об’єм реалізації, але і різноманітність сфер діяльності. Власний автопарк, який нараховує більше 30 одиниць техніки, дозволяє надавати послуги зі збору та транспортування урожаю. Основне відвантаження зерна з сертифікованих складів відбувається залізничним транспортом.

Підприємством налагоджені міцні партнерські стосунки з провідними імпортерами Держав Європейського Союзу, Польщі, Республіки Білорусь, Азербайджану, Узбекистану, Російської Федерації.

Найбільш поширеними у світі є такі зернові культури як пшениця, кукурудза, соя, ячмінь. До середини 90-х років минулого століття пшениця була, так би мовити , «царицею полів», але потім почали збільшувати посіви кукурудзи. По-перше, для спроби задовольнити зростаючі потреби тваринництва, а по-друге, в зв’язку з початком промислового виробництва етанолу. Не зважаючи на ці фактори та на нові тенденції ринку, ТОВ «КРУК» пропонує широкий вибір зернових культур за доступними цінами та високої якості у відповідності з ГОСТ на внутрішньому ринку та при експорті підприємство діє за міжнародними стандартами, які забезпечують безпеку продукції та надання гарантій споживачу відносно належного виготовлення, обробки, зберігання, продажу, транспортування зернових, кормів та кормових інгредієнтів.

Enterprise/company profile

"KRUK" LLC is a multiservice enterprise, the main line of business of which is the provision of services in grain storage, the production of feed mixes and the soya derived products, namely, extruded full-fat soybean, soybean meal, soybean feed. Currently, its certified storage volume is 27000 tons.

In 2012 according to the International Economic Rating "The League of the Best" "KRUK" LLC received the status of "The Enterprise of the year - 2012" and the Certificate of the international type. In 2015 in the frame of the project National Business Rating the enterprise is awarded with the International certificate " The Exporter of the year" and with the honor badge IMPORT EXPORT AWARD.

February 16, 1994 is considered to be the year of the beginning of the enterprise history. During its all activity, the enterprise is specialized in wholesale trade of grain. Presently, the newest innovative technologies for the manufacturing of feed and feed additives for livestock, modern methods of soybean processing are used. Its own technical requirements for feed mixes and additives have been developed. The close cooperation in issues of research work in feed and feed additives for livestock with Sumy Institute of Agriculture of the North-East under The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine and Kyiv Institute of Veterinary Medicine under The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine facilitates the improvement of these technologies, that is, the development of a balanced ration for different species of animals, fowl and fish. The enterprise has close partnership relations with leading importers of the EU countries, Poland, Belarus, Azerbaijan, Uzbekistan, the Russian Federation.

"KRUK" LLC offers a wide choice of cereals at affordable prices and of high quality in conformity with the state standard GOST on the domestic market, and concerning the export, the enterprise operates in compliance with the international standards that ensure product safety and consumer guarantees as to the appropriate good production, processing, storage, sale, grain transportation, feed and feed ingredients.

5. На ринках яких країн підприємтво/компанія вже здійснює експорт, якої продукції/послуг?

ТОВ «КРУК» здійснює експорт до Республіки Білорусь, країн Європейського союзу та Російської Федерації кормових сумішей та сої екструдованої повно жирової.

If the enterprise/company already export to foreign markets? Which products/services?

LLC "KRUK" exporting the Republic of Belarus, the European Union and of feed mixes and extruded full fat soybeans.

6. Які регіони (країни) цікавлять підприємтво/компанію з точки зору експортної діяльності, які види продукції/послуг підприємтво/компанія готове експортувати на їх ринки? ТОВ «КРУК» зацікавлене на співпрацю з усіма країнами та партнерами насамперед з Польщею, Словаччиною, Білорусією. Підприємство виготовляє кормові суміші, сою екструдованну повножирову, жмих соєвий, олію соєву нерафіновану.

What regions (countries) are of particular interest for your enterprise/company regarding exports operations?Which products/services your enterprise/company is ready to export?

LLC "KRUK" is interested in cooperation with all countries and partners especially Poland, Slovakia, Belarus. The company manufactures feed mixtures, soy ekstrudovannu full-fat, zhmyh soybean, soybean oil unrefined.

7. Які інфракструктурі, інвестиційні проекти, тендери за кордоном цікавлять підприємтво/компанію з точки зору участі у них?

What infrastructure or investment projects, tenders abroad are of particular interest for the enterprise/company regarding your participation?

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents