BOX

LAB & FARMA ENGINEERING COMPANY (Kyiv) PDF Imprimare Email

А Н К Е Т А

1

Повнаназвапідприємства/компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАБ І ФАРМА ІНЖИНІРИНГ»

Complete name of the enterprise/company

LAB & PHARMA ENGINEERING, LIMITED LIABILITY COMPANY

2

П.І.Б. керівництвапідприємства/компанії (іззазначенням посади)

Мазуров ОлександрВолодимирович, Директор

Name, surname and position of the managing director of the enterprise/company

OleksandrMazurov, Director

3

Контактніданіпідприємства/компанії та особи, відповідальної за взаємодію з іноземними партнерами (поштова адреса, електронна адреса, телефон/факс)

Поштова адреса: Україна, м. Київ, 02140, вул. Чавдар Єлизавети, буд.3

Сайт:www.labpharma.org

Електронна адреса: office@labpharma.ua

Тел.: +38 (044) 577-18-00

Факс: +38 (044) 577-18-48

Контактна особа – Мазуров ОлександрВолодимирович,

Contact data of the enterprise/company and of the person authorized to work with foreign partners {postal address, e-mail, telephone/fax)

Postal address: Ukraine, Kiev, 02140, 3, ChavdarElizavety str.

Website: www.labpharma.org

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Tel: +38 (044) 577-18-00

Fax: +38 (044) 577-18-48

Contact Person – OleksandrMazurov

4

Короткаінформаціяпропідприємство/компанію

Компаніязосереджується на проектних і будівельних роботах, валідаційнихпослугах у сферіфармацевтичної, біотехнологічної та медичноїпромисловості. Зокрема, проектуваннязаводів, спеціальнихлабораторій, і операційних для медичнихзакладів. Компаніябула заснована з метою забезпеченнякомплекснихпостачань та інжиніринговихпослуг, включаючисервіснеобслуговування.

Фармацевтичний інжиніринг компанії охоплює повний цикл, включаючи: проектування, будівництво й авторський нагляд, постачання і монтаж конструкцій чистих приміщень, технологічного обладнання і чистих середовищ, інженерних систем, пусконалагоджувальні роботи, валідація, подальші роботи (ремонт, сервіс, обслуговування), навчання персоналу.

Enterprise/company profile

The company focuses on the design and construction, validation services in the field of pharmaceutical, biotechnological and medical industries. In particular, the design of the plants, specialized laboratories and operating rooms for medical institutions. The company was founded to provide complex supply and engineering services including maintenance.

Pharmaceutical engineering of the company covers the full cycle, including: design, construction and author`s supervision, supply and installation of structures of cleanrooms, process equipment and clean environments, engineering systems, commissioning, validation, subsequent work (repair, service, maintenance), staff training.

5

Наринкахякихкраїнпідприємство/компаніявжездійснюєекспорт, якоїпродукції/послуг?

Підприємство надає послуги у сфері фармацевтичного інжинірингу в наступник країнах:

Англія, Бельгія,Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан,Російська Федерація, Румунія, Словацька Республіка, Україна, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія

If the enterprise/company already exports to foreign markets? Whichproducts/services?

Thecompanyprovidespharmaceuticalengineeringservicesin the following countries:

Belgium, England, CzechRepublic,France, Germany,Lithuania,Netherlands,Poland, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan,Romania, RussianFederation, SlovakRepublic, Switzerland,

Ukraine

6

Якірегіони (країни) цікавлятьпідприємство/компанію з точки зоруекспортноїдіяльності, яківидипродукції/послугпідприємство/компаніяготовеекспортувати на їхні ринки?

Європа, країни СНД, країни Центральної Азії

Всі види послуг які надає компанія.

What regions (countries) are of particular interest for your enterprise/ company regarding exports operations? Which products/ services your enterprise/company is ready to export?

Europe, CIS countries, countriesof Central Asia

All services provided by the company.

7

Якіінфраструктурі, інвестиційніпроекти, тендери за кордоном цікавлятьпідприємство/компанію з точки зоруучасті у них?

Всі, що відносяться до діяльності компанії.

What infrastructure or investment projects, tenders abroad are of particular interest for the enterprise/company regarding your participation?

All related to the company.

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents