BOX

Donetsk ETC SOE (Donetsk region) PDF Imprimare Email

АНКЕТА

1. Повна назва підприємства
Complete name of the enterprise \company

Державне підприємство «Донецький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» (ДП «Донецький ЕТЦ»)

State-owned enterprise «Donetsk expert and Technical Center

of the State Service of Mining Supervision and Industrial Safety

of Ukraine» (The Donetsk ETC SOE)

2. П.І.Б. керівника (із зазначенням посади)
Name, surname and position of the managing director of the
enterprise/company

Зазимко Віталий Іванович – керівник (начальник ДП «Донецький ЕТЦ»)

Vitaly Zazimko – director the Donetsk ETC SOE

3. Контактні дані підприємства та особи, відповідальної за взаємодію з іноземними партнерами (поштова адреса, електронна адреса, телефон\факс)
Contact data of the enterprise/company and of the person
authorized to work with foreign partners (postal address,
e-mail, telephone,/fax)

85323, Україна, Донецька обл., м. Димитров, вул. Ватутіна, 18А

office@detc.dn.ua, тел/факс: +380 (62) 354-23-89

Мартинов Авінер Анатолійович

aviner.martynov@gmail.com, тел/факс: +380 (62) 354-23-89

85323, Ukraine, Donetsk region, Dimitrov, Vatutina, 18А

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel/fax: +380 (62) 354-23-89

Aviner Martynov

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel/fax: +380 (62) 354-23-89

4. Коротка інформація про підприємство
Enterprise/company profile

ДП «Донецький ЕТЦ» - одне з провідних в Україні спеціалізоване державне експертне підприємство у сфері промислової безпеки та охорони праці. Підприємство знаходиться в системі управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України. Підприємство здійснює свою діяльність як на внутрішньому ринку України, так і на зовнішньому, надаючи послуги закордонним компаніям і фірмам. Основними видами діяльності ДП «Донецький ЕТЦ» є: експертиза машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, нових технологій, що експортуються або розробляються в Україні, на відповідність вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки та можливість їх застосування на підприємствах різних галузей промисловості України, в тому числі у вугільних шахтах, небезпечних по газу і пилу; сертифікація, інспектування, оцінка відповідності продукції технічним регламентам та іншим нормативно-правовим актам; експертиза підприємств, сервісних центрів, представництв, що створюються і працюють на території України. Система менеджменту якості підприємства відповідає Міжнародному стандарту ISO 9001. Підприємство володіє конкурентоспроможністю на міжнародному рівні з видачі Висновків експертиз та Сертифікатів відповідності продукції діючим в Україні технічним регламентам.

The Donetsk ETC SOE is one of the largest and reputable state expert enterprises of Ukraine in Occupational Health and Safety. It is subordinated to the State Service of Ukraine on Labour issues (Gostrud). The core activities for foreign firms and companies: the expert review of machinery, working parts and high-risk equipment, new technologies, exported to Ukraine, for compliance with labour protection and industrial safety requirements and suitability of their use in enterprises of diverse industrial fields of Ukraine, including gaseous-and-dusty mines; certification, inspection, evaluation of compliance of products with regulations; the expert review of enterprises, service facilities, representative offices, which are being established and operating in Ukraine. The management system of the Enterprise complies with the ISO 9001. The Enterprise has a good competitive advantage internationally on issue of the expert options and certificates of conformity with the applicable regulations in Ukraine.

5. На ринках яких країн підприємство вже здійснює експорт; якої продукції \послуг?
lf the enterprise/company already exports to foreign markets?
Which products/services?

Німеччина, Польща, Росія, Канада, Чехія, Китай и др.

Germany, Poland, Russia, Canada, the Czech Republic, China, and others.

6. Які регіони (країни) цікавлять підприємство з точки зору експортної діяльності; які види продукції \послуг підприємство готове експортувати на ці ринки?
What regions (countries) are of particular interest for your
enterprise/ company regarding exports operations? Which
products/ services your enterprise/company is ready to export?

Німеччина, Польща, Росія, Канада, Чехія, Китай и др.

Germany, Poland, Russia, Canada, the Czech Republic, China, and others.

Висновки експертиз з охорони праці та промислової безпеки та сертифікати відповідності на експортовані в Україну технології, машини, механізми та обладнання підвищеної небезпеки.

The expert opinions on Occupational Health and Safety, certificates of conformity for the exported technologies, machinery, working parts and high-risk equipment to Ukraine.

7. Які інфраструктурні, інвестиційні проекти, тендери за кордоном цікавлять підприємство з точки зору участі у них?
What infrastructure or investment projects, tenders abroad are of
particular interest for the enterprise/company regarding your
participation?

Інфраструктурні, інвестиційні закордонні проекти, пов'язані з будівництвом і діяльністю нових підприємств, впровадженням (застосуванням) технологій і технологічного устаткування підвищеної небезпеки в Україні.

The infrastructure, investment foreign projects on construction and activities of the newly established enterprises, implementation (application) of technologies and high-risk technological equipment in Ukraine.

Начальник ДП «Донецький ЕТЦ»,

канд. техн. наук В.І. Зазимко

Вик. Мартинов А.А.

тел. 050 475 81 93

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents