BOX

DONBASSNERUDPROM (Donetsk region) PDF Imprimare Email

АНКЕТА

1. Повна назва підприємства
Complete name of the enterprise \company

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Донбаснерудпром»

«Research – production enterprise «Donbassnerudprom» LLC

2. П.І.Б. керівника (іззазначеннямпосади)
Name, surname and position of the managing director of the
enterprise/company

МарковМиколаОлексійович Генеральнийдиректор

MarkovNikolayGeneralManager

3. Контактні дані підприємства та особи, відповідальної за взаємодію з іноземними партнерами (поштова адреса, електронна адреса, телефон\факс)
Contactdataoftheenterprise/companyandoftheperson
authorizedtoworkwithforeignpartners (postaladdress,
e-mail, telephone,/fax)

Чурсіна Інна - менеджер із зовнішньої економічної діяльності (відділ збуту)

Chursina Inna – manager in external–economic activity (sales department)

+38 062 388 10 55/56 dnpkaol@rambler.rudnpkaol.sales@gmail.com

4. Короткаінформаціяпропідприємство
Enterprise/company profile

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Донбаснерудпром» з`являється гірничо- видобувною компанією, яка займається виробництвомтазбутом каоліна.

Каолін є комплексним матеріалом, який використовується у виробництві керамічних мас для усіх видів фарфору та фаянсу, а також для цементу та вогнеупорів.

Підприємство здійснює промисловий видобуток первинних каолінів в північній частині Богородицького родовища "Біла Балка" з липня 2000 року.
Богородицьке родовище розташоване у південно-східній частині України, на відстані 60 км від Маріупольського морського порту і в 14 км від залізничної станціі Волноваха .Площа кар'єра 30 га. Його потужність становить 10,0 мільйонів тонн.

Нижче представлені технічні характеристики та галузі застосування каоліна.

«Research - Production Enterprise "Donbassnerudprom" (DNP) LLC is mining company that produce and sell kaolin.

Kaolin is a complex material used in ceramic masses production for all types of porcelain and faience and also for cement, and refractory production.

The Enterprise has been implementing an industrial mining of primary kaolins in the northern part of Bogoroditskoe deposit "Belaya Balka" from July, 2000 year.

Bogoroditskoe deposit is situated in the South -Eastern part of Ukraine, at the distance of 60 km away from Mariupol sea port and 14 km away from railway station Volnovakha.The acreage of quarry is 30 hectares. Its capacity is 10,0 million tons.

Technical characteristics and areas of application of kaolin are given below.

Марка

Grade

Галузь застосування

Area of application

ОКП

Збагачений каоліновий продукт для виробництва виробів тонкої кераміки, використання у паперовій та інших видах промисловості.

Processed kaolin product used in fine ceramics, paper and other productions.

KB EXTRA

Каолінпервиннийполіпшеноїякостідлявиробництвавиробівтонкоїкераміки.

Primary kaolin with improved quality used in fine ceramics production

КНВ-1

Каолін первинний для виробництва керамічної плитки і санітарного фарфору.

Primary kaolin used in production of ceramic tiles and sanitary ware.

КВ - 2

Каолін первинний для виробництва білого цементу та інших будівельних матеріалів.

Primary kaolin used in white cement production and other industrial materials.

КВ - 3

Каолін первинний для металлургійної промисловості.

Primary kaolin for metallurgical industry.

КВ - 4

Каолін первинний для виробництва сірого цементу і інших будівельних матеріалів.

Primary kaolin used in grey cement production and other industrial materials.

Хімічний склад та фізичні властивості каоліну

Chemical composition and physical properties of kaolin

Найменування показника

Nameofparameter

Норма для марки

Norm for grade

ОКП

КB EXTRA

КНВ-1

КВ-2

КВ-3

КВ-4

Масова частка на суху речовину, % по масі:

Mass fraction to dry substance, % by mass:

-оксидуалюмінію (Аl2О3), неменше

-aluminium oxide (Al2O3), not less than

- оксидузаліза (Fe2О3), небільше

-iron oxide (Fe2О3), not more than

-оксидутитану (ТіО2), небільше

- titanium oxide (TiO2), not more than

-оксидукальцію (СаО), небільше

-calcium oxide (CaO), not more than

33

0,5

0,7

0,4

25,5-26

0,3

0,6

0,4

22

0,5

0,6

0,6

21

0,6

0,6

не

норм

19

0,6

0,6

0,6

19

Не норм-ся

Не норм-ся

Не норм-ся

Концентрація водневих іонів
(рН)водневої суспензії, од. рН

Hydrogen ion concentration (pH), unit.pH

7,0-8,5

7,0-8,5

7,0-8,5

7,0-8,5

Не норм-ся

Білизна,%, неменше

Whiteness, %, not less than

90

85

85

Не норм-ся

Втрати маси при прожарюванні,%, не більше

Lossonignition, notmorethan

12

10

10

10

10

10

Залишок на ситі з сіткою № 0063,
%, не більше

Sieveresiduewiththemesh

№ 0063, notmorethan

15

35

45

50

55

55

5. Наринкахякихкраїнпідприємствовжездійснюєекспорт; якоїпродукції \послуг?
lftheenterprise/companyalreadyexportstoforeignmarkets?
Whichproducts/services?

Мивиконуємопоставкикаолінанаміжнародномуринкупротягом 15 роківта маємо досвід поставок для таких країн як Туреччина, Італія, Греція, Ізраїль, Угорщина, Польща, Росія, Білорусь, Естонія, Словаччина.

We implement shipments of kaolin to International market during 15 years and have an experience of supplying kaolin to such countries as Turkey, Italy, Spain, Greece, Israel, Hungary, Poland, Russia, Belarus, Estonia, Slovak Republik.

6. Які регіони (країни) цікавлять підприємство з точки зору експортної діяльності; які види продукції/послуг підприємство готове експортувати на ці ринки?
What regions (countries) are of particular interest for your
enterprise/ company regarding exports operations? Which
products/ services your enterprise/company is ready to export?

Експорт каоліну до Іспаніі, Казахстану, Румуніі, країн Північної Африки та Близького Сходу.

Export of kaolin to Spain, Kazahstan, Romania, North Africa and Middle East countries.

7. Які інфраструктурні, інвестиційні проекти, тендери за кордоном цікавлять підприємство з точки зору участі у них?
What infrastructure or investment projects, tenders abroad are of
particular interest for the enterprise/company regarding your
participation?

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents