BOX

Acte necesare la infiintarea unei societati comerciale PDF Imprimare Email

REZERVAREA DENUMIRII FIRMEI
Pentru fiecare din asociati:

1. Acte de stare civila si pregatire profesionala

 

 • copie dupa buletinul/cartea de identitate
 • copie dupa certificatul de nastere
 • copie dupa certificatul de casatorie
 • copie dupa acte de studii


2. Caziere:

 • judiciar – valabil 6 luni de la data eliberarii (de la Politia Judeteana)
 • fiscal – valabil 15 zile de la data eliberarii (de la Directia Generala a finantelor Publice Vaslui, et. 3, cam. 36)


Pentru sediu:

 • contract de vanzare-cumparare plus certificat de rol fiscal/extras de carte funciara, SAU
 • contract de inchiriere (vizat de Administratia Finantelor Publice, in cazul in care este incheiat cu o persoana fizica), plus dovada proprietatii celui care inchiraza, SAU
 • dovada proprietatii terenului plus autorizatie de constructie si certificate de urbanism plus adeverinta de la Primarie, SAU
 • hotarare judecatoreasca definiiva si irevocabila plus certificate de rol fiscal sau extras de carte funciara.


ATENTIE:

 • pentru cei care locuiesc in mediul rural, se va prezenta adeverinta de la Primaria in circumscriptia careia se afla situat imobilul in care se stabileste sediul societatii;
 • in cazul in care exista carte funciara intocmita pentru imobil se va prezenta extras de carte funciara, eliberat de Biroul de carte funciara la care s-a efectuat intabularea;
 • pentru cei care locuiesc in mediul urban, se va solicita un certificat de rol fiscal de la  primarie, referitor la impozitele aferente imobilului daca nu exista carte funciara pentru imobil;
 • in cazul in care exista coproprietari (sot, comostenitori, coindivizari, etc) se va prezenta declaratia de acord a coproprietarilor, data in fata notarului public.


-se depune capitalul social prevazut in actul constitutiv la orice banca (pe foaia de varsamant se va preciza numele deponentului + denumirea societatii + specificatia “depunere capital social”)

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents