BOX

Convocator Adunare Generala 17.04.2024 PDF Imprimare Email

Nr. 175/29.03.2024

CĂTRE MEMBRII CAMEREI DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ VASLUI

CONVOCATOR

În temeiul dispozitiilor Legii 335/2007 actualizată, urmare a prevederilor art. 19, 20 și 22 din Statutul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui, Preşedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultură Vaslui vă invită să participați la ședința ordinară a Adunării Generale a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură (CCIA) Vaslui, în data de 17.04.2024, ora 11:00, în sala de conferințe a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Informare privind poziția adoptată de Camera de Comerț și Industrie a României și Sistemul Cameral la ultima Adunare Generală față de actualul climat economic și dificultățile cu care se confruntă mediul de afaceri;

2. Raport de activitate al Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui în anul 2023 și în mandatul 2020-2024;

3. Raport privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023 al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui și al AGECOM SA; prezentarera spre aprobare a proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2024;

4. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea economico-financiară desfăşurată de CCIA Vaslui în anul 2023;

5. Raportul Auditorului cu privire la activitatea economico-financiara desfășurată de CCIA Vaslui și AGECOM SA în anul 2023;

6. Descărcarea de gestiune a organelor de conducere ale CCIA Vaslui pentru anul 2023;

7. Aprobarea obiectivelor, strategiei şi programului de acţiuni ale Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui pentru anul 2024;

8. Informarea Adunării Generale privind derularea proiectelor cu finanțare europeană de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui în anul 2023 și situația actualizată la nivelul anului 2024;

9. Informare privind inventarierea patrimoniului CCIA Vaslui și Agecom SA la sfârșitul anului 2023;

10. Ratificarea deciziilor Colegiului de Conducere al CCIA Vaslui de la ultima Adunare Generala a Membrilor Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui până în prezent;

11. Confirmarea de noi membri ai CCIA Vaslui;

12. Aprobarea numărului de membri și alegerea membrilor Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui;

13. Alegerea Preşedintelui Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui;

14. Aprobarea Comisiei de Cenzori/auditorului financiar;

15. Diverse.

Conform art. 20 din Statutul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui, dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru o nouă dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Preşedinte,

Ionel CONSTANTIN

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents