BOX

Convocator Colegiu de conducere 17.04.2024 PDF Imprimare Email

CĂTRE MEMBRII COLEGIULUI DE CONDUCERE AL CAMEREI DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ VASLUI

CONVOCATOR

În temeiul dispozitiilor Legii 335/2007 actualizată, urmare a prevederilor art. 26 și 27 din Statutul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui, Preşedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultură Vaslui vă invită să participați la sesiunea Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură (CCIA) Vaslui, în data de 17.04.2024, ora 10:00, în sala de conferințe a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Informarea Președintelui CCIA Vaslui privind poziția adoptată de Camera de Comerț și Industrie a României și membrii acesteia la ultima Adunare Generală față de actualul climat economic și dificultățile cu care se confruntă mediul de afaceri;

2. Raport de activitate al Președintelui și Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui în anul 2023 și în mandatul 2020-2024;

3. Raport privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023 al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui și al AGECOM SA și propunerea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2024;

4. Informare privind înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Raportului Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea economico-financiară desfăşurată de CCIA Vaslui în anul 2023, a Raportului Auditorului cu privire la activitatea economico-financiara desfășurată de CCIA Vaslui și AGECOM SA în anul 2023 și descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al CCIA Vaslui pentru anul 2023;

5. Prezentarea propunerilor privind obiectivele, strategia şi programul de acţiuni ale Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui pentru anul 2024;

6. Informare privind derularea proiectelor cu finanțare europeană de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui în anul 2023 și situația actualizată la nivelul anului 2024;

7. Prezentarea spre aprobare a noilor tarife la cursuri, consultanță și alte servicii practicate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui;

8. Prezentarea spre aprobare a modificărilor Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă CCIA Vaslui și a modificării regulilor de procedură arbitrală; prezentarea spre aprobare a noilor taxe și onorarii arbitrale;

9. Prezentarea spre aprobare a noilor membri din structura Curții de Arbitraj de pe lângă CCIA Vaslui;

10. Informare privind inventarierea patrimoniului CCIA Vaslui și Agecom SA la sfârșitul anului 2023;

11. Ratificarea dispozițiilor Președintelui CCIA Vaslui de la ultima sesiune a Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui până în prezent;

12. Propunerea spre validarea Colegiului a noilor membri ai CCIA Vaslui;

13. Propunerea spre aprobarea Colegiului a materialelor pentru Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui;

14. Diverse.

Preşedinte,

Ionel CONSTANTIN

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents