BOX

Ghidul solicitantului Schemei de minimis PDF Imprimare Email

Camera de Comert si Industrie a Romaniei informeaza ca Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri a publicat recent versiunea finala a Ghidului solicitantului schemei de minimis, Acordul de finantare si lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul schemei.

Potrivit ghidului, emiterea acordurilor pentru finantare se va realiza de la data deschiderii sesiunii pâna la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, in limita bugetului alocat schemei.

Perioada de completare online a formularului a fost stabilita intre 15 ianuarie ora 10.00 si 24 ianuarie ora 20.00.

Bugetul maxim alocat schemei de minimis este de 500 de milioane de lei, din care 250 mil. lei in acest an si 250 mil. lei pentru anul viitor. Ajutoarele de stat nerambursabile se acorda in proportie de 90% din cheltuielile eligibile, in limita echivalentului in lei a 100.000 euro.

Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism, a lansat schema de minimis, inscrierile online urmând sa se faca in perioada 15 - 24 ianuarie. "Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism, in baza HG 848/2013 de modificare si completare a HG 274/2013, anunta deschiderea perioadei de completare a Formularului de inscriere on-line intre 15 ianuarie ora 10.00 si 24 ianuarie ora 20.00", se arata pe site-ul AIPPIMM. Potrivit anuntului, "data si ora copletarii formularului nu influenteaza ordinea punctajului"."Atentie!!! Completati formularul cu atentie!", avertizeaza oficialii, amintind ca "odata transmis, formularul nu se poate modifica", aplicantii putând "transmite formularul in baza de date a aplicatiei o singura data!!!".

Bugetul maxim alocat schemei de minimis este de 500 de milioane de lei, din care 250 de milioane de lei aferente anului fiscal 2014 si 250 de milioane de lei pentru anul fiscal 2015. Sumele sunt acordate sub forma de ajutoare de stat nerambursabile in procent de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, in limita echivalentului in lei a valorii maxime de 100.000 euro, pe o perioada de doi ani fiscali consecutivi.

Cum se acorda ajutoarele

Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis presupune parcurgerea mai multor etape. Astfel, conform ghidului, dupa inregistrarea online a formularului, se va depune sau transmite prin posta sau curier, la Oficiul Teritorial pentru IMM si Cooperatie din raza teritoriala a sediului social al intreprinderii, a Cererii de acord pentru finantare insotita de documentele justificative.

Dupa verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii a documentatiei anexate Cererii de acord pentru finantare si a veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de investitii, corelarea situatiilor financiare cu planul de investitii, completarea explicita si cu detalii a tuturor componentelor Planului de investitii (art. 3 alin. 4 din Procedura), inclusiv a legaturii directe a activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Schema, concordanta intre codul CAEN pe care se acceseaza si activitatile propuse in planul de investitii  si a documentelor justificative se va solutiona cererea de acord pentru finantare.

Solutionarea cererii se va face cu emiterea unui Acord pentru finantare - Unitatile de Implementare vor transmite solicitantilor admisi din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii informatiilor inscrise in planul de investitii, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza si concordanta cu formularul de inscriere online, o scrisoare de aprobare a proiectului din punct de vedere administrativ si a eligibilitatii, semnata si stampilata de seful OTIMMC - sau cu emiterea unei Scrisori de respingere a Cererii de acord pentru finantare, in cazul in care nu sunt respectate prevederile din HG nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, Ghidul solicitantului - din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii informatiilor inscrise in planul de investitii, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza si concordanta cu formularul de inscriere online.

Unitatile de Implementare vor transmite solicitantilor respinsi o scrisoare de respingere, semnata si stampilata de seful OTIMMC.

Dupa caz, OTIMMC poate solicita clarificari solicitantului in termen de 10 zile lucratoare de la transmiterea cererii.

In urma primirii Scrisorii pentru semnarea Acordului pentru finantare si a semnarii acestuia se poate demara investitia, care se poate realiza total sau partial. Ulterior se solicita plata ajutorului de minimis aferent cheltuielilor eligibile efectuate, conform prevederilor Acordului pentru finantare.

Reprezentantii OTIMMC vor verifica la fata locului efectuarea cheltuielilor eligibile si se va face plata ajutorului de minimis.

Investitia trebuie mentinuta pe o perioada de trei ani de la finalizare. In cazul nerespectarii prevederilor HG nr. 274/2013 cu modificarile si completarile ulterioare Acordul pentru finantare poate fi revocat si se va trece la recuperarea corespunzatoare a ajutorului de minimis platit.

Ghidul solicitantului si formularele se pot gasi la adresa : http://www.aippimm.ro/categorie/programe/schema-de-minimis/

(Sursa: Camera de Comert si Industrie a Romaniei, Biroul Relatii cu Membrii)

 

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents
>