BOX

Zavod Kobzarenka Ltd (Sumy region) PDF Imprimare Email

А Н К Е Т А

1. Повна назва підприємтва/компанії

Complete name of the enterprise/company

Завод Кобзаренка»

«Zavod Kobzarenka» Ltd.

2.П.І.Б. керівництва підприємтва/компанії (із зазначенням посади).

Name,surname and position of the managing director of the enterprise/company

Директор Кобзаренко Анатолій Дмитрович

Director Anatoliy Dmitrievich Kobzarenko

3.Контактні дані підприємтва/компанії та особи, відповідальної за взаємодію з іноземними партнерами (поштова адреса, електронна адреса, телефон/факс).

Contact data of the enterprise/company and of the person authorized to work with foreign partners (postal address, e-mail, telephone/fax)

42500, Сумська обл., смт. Липова Долина, Русанівська, 17; www.kobzarenko.com.ua; kiev@kobzarenko.com.ua; +38 (044) 452-74-59 tel/fax; +38 (050) 327-04-87 Шовкун Михайло.

42500,Sumy region, m. Lypova Doluna,Rusanovskaya, 17; www.kobzarenko.com.ua; kiev@kobzarenko.com.ua; +38 (044) 452-74-59 tel/fax; +38 (050) 327-04-87 Shovkun Mykhailo.

4.Коротка інформація про підприємтво/компанію.

Enterprise/company profile

"Завод Кобзаренка" був заснований в 1993 році. За 23 роки діяльності "Завод Кобзаренка" сформував команду з 450 працівників. Сьогодні, "Завод Кобзаренка" є виробник №1 тракторних причепів в Україні. З року в рік компанія постійно розширює і модернізує виробничу базу. Таким чином, в 2010 році був реалізований складальний цех 1 600 м2. Крім того, у 2012 році, магазин більше 3 400 м2, де підлога підігрівається за допомогою енергії-тепла землі. У лютому 2013 року було створено в Польщі підрозділ для активізації продажів в Європі.

“Zavod Kobzarenka” was founded in 1993. During 23 years of activity “Zavod Kobzarenka” formed a team of 450 workers. Today, “Zavod Kobzarenka” is the №1 tractor trailers producer in Ukraine. From year to year company constantly broads and modernizes production base. Thus, in 2010 assembly shop of 1 600 m2 was implemented. Moreover, in 2012, one more 3 400 m2 shop, where the floor is warmed up with the help of restored earth’s energy-warm sources. In February 2013 a subdivision was created in Poland to rise up sales in Europe.

5.На ринках яких країн підприємтво/компанія вже здійснює експорт, якої продукції/послуг?

If the enterprise/company already export to foreign markets?

Which products/services?

Понад 35% устаткування виробляється на експорт в Росію, Білорусь, Польщу, Казахстан, Молдова, Румунія, Угорщина, Литва, Словаччина, Фінляндія, Австрія, Болгарія, Чехія. Крім того, компанія має сертифікати ЄС на продукцію, яка експортується в Єврозоні, тим не менш, вона допомагає продавати товари за допомогою єврозони під державні субсидії.

Такі продукти:
-15 типів причепів;
-5 типів бункерів-перевантажувачів;
-10 танків типу для води і рідких речовин;
-20 різних типів шнеків;
-зерно-пакувальне устаткування;
-розкидачі добрив і т. д.

More than 35% of equipment produced exports to Russia, Belarus, Poland, Kazakhstan, Moldova, Romania, Hungary, Lithuania, Slovakia, Finland, Austria, Bulgaria, Czech Republic. Moreover, company has EU certificates for the products which are exported into Eurozone, however, it helps to sell goods with the help of Eurozone government’s grants. Such products:

-15 trailer types;

-5 types of reloading hoppers;

-10 tanks’ types for water and liquid substances;

-20 types of different augers;

-grain-packing equipment;

-snow blades and digging buckets;

-fertilizers’ spreaders etc.

6.Які регіони (країни) цікавлять підприємтво/компанію з точки зору експортної діяльності, які види продукції/послуг підприємтво/компанія готове експортувати на їх ринки?

What regions (countries) are of particular interest for your enterprise/company regarding exports operations?Which products/services your enterprise/company is ready to export?

Ми зацікавлені у таких країнах: Німеччина, Польща, Франція, Румунія(країни Європейської зони), Південна Африка, Індія, Австралія, Норвегія і т. д.

We are interested in such countries: Germany, Poland, France, Romania(countries of European zone), South Africa, India, Australia, Norway etc.

7.Які інфракструктурі, інвестиційні проекти, тендери за кордоном цікавлять підприємтво/компанію з точки зору участі у них?

What infrastructure or investment projects, tenders abroad are of particular interest for the enterprise/company regarding your participation?

Тендери на закупівлю причепів для сільського господарства.

Tenders for the purchase of trailers for agriculture.

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents