BOX

Lansarea Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START 2016 PDF Imprimare Email
OFICIUL TERITORIAL PENTRU IMM SI COOPERATIE IAŞI
IAŞI, Strada Elena Doamna nr. 61A, etaj 2, cod 700398, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Min Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
COMUNICAT ÎNCEP ÎNSCRIERILE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL TINERILOR ŞI FACILITAREA ACCESULUI ACESTORA LA FINANTARE START 2016
Încep înscrierile în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START 2016 pentru finanţarea implementării celor mai bune planuri de afaceri prin Alocaţie Financiară Nerambursabilă, în limita bugetului alocat.
Aplicaţia va fi deschisă pentru înscriere începând cu data de 16.08.2016, ora 10.00, timp de 15 zile calendaristice (până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere). Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro, conform prevederilor Ordinului nr. 838/26.07.2016 al viceprim - ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.
Prin Program se finanţează implementarea planurilor de afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
 Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar;
 Contribuţie proprie sau credit bancar – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
Pot beneficia de prevederile Programului societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; Societăţile cu răspundere limitată debutant (SRL-D) nu sunt eligibile în cadrul programului.
b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
c) este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;
d) au capital social integral privat;
e) nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori.
f) sunt înregistrate la ORC, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (anexa nr.13) şi autorizat a fi desfasurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004;
h) au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;
i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18.12.2013; etc.
Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:
Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare; aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; autoutilitare; active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare; echipamente IT tehnică de calcul; spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ; mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale; realizarea unei pagini web; instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie; instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ, producţie sau servicii; cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale; comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat F.N.G.C.I.M.M. in cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului; consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.
Obiectul finanţării trebuie să fie în legatura directa cu fluxul subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul: www.aippimm.ro, sau de la OTIMMC Iaşi: str. Elena Doamna, nr. 61A, etaj 2, Iaşi, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
Biroul de presă al OTIMMC Iaşi
 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents