BOX

Comunicat parteneriat cu CEC Bank PDF Imprimare Email

FNGCIMM va acorda în parteneriat cu CEC Bank garanții pentru noi categorii de beneficiari – societățile și cooperativele agricole

 

 

În urma semnării cu CEC Bank a unor acte adiționale de completare a convențiilor de garantare, FNGCIMM va avea posibilitatea să acorde garanții pentru o nouă categorie de beneficiari - societăți agricole și cooperative agricole.

Astfel, societățile agricole și cooperativele agricole care desfășoară activități economice vor completa beneficiarii tradiționali ai FNGCIMM, reprezentați de IMM-uri definite potrivit Legii nr. 346/14.07.2004, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Garanția FNGCIMM este solicitată de bancă și oferă mai multă libertate în alegerea finanțării unei afaceri viabile, la un preț accesibil. FNGCIMM garantează maxim 80% din valoarea finanţărilor pe termen mediu şi lung de tipul creditelor pentru investiţii și până la 70% din valoarea finanţărilor pe termen scurt pentru asigurarea capitalului de lucru sau din valoarea scrisorilor de garanţie bancară.

În funcție de solicitările primite din partea celorlalți finanțatori, FNGCIMM va încheia noi acte adiționale menite să diversifice categoriile de potențiali beneficiari.

 

* * *

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM  SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM  SA - IFN colaborează cu  27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru în care sunt prevăzute obligaţiile părţilor semnatare, valoarea şi modul de plată al comisionului de garantare, calculul şi modalitatea de plată a garanţiei acordate. Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociație ce reunește peste 40 de fonduri de garantare și contragarantare din 22 de țări europene și Turcia), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

 

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents