BOX

Comunicat presa - Intalnire de lucru MADR-AFIR-ARB PDF Imprimare Email

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a organizat, vineri, 29 ianuarie, întâlnirea de lucru dintre reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) şi cei ai Asociaţiei Române a Băncilor (ARB). Evenimentul este parte a întâlnirilor periodice ca urmare a semnării protocolului de colaborare interinstituţional. La eveniment au participat Directorul General AFIR, domnul Andras SZAKAL, Gheorghiță CORBU, consilier al ministrului agriculturii, precum și directori ai direcțiilor tehnice de specialitate din Agenție.

Scopul acestor întâlniri a fost acela de a stabili, evalua şi calibra măsurile şi acţiunile semnatarilor protocolului pentru a creşte accesul la finanţarea europeană nerambursabilă a potenţialilor beneficiari ai PNDR.

Printre subiectele abordate au fost clarificarea aspectelor interpretabile cuprinse în Ghidul privind condițiile artificiale, modificarea precum şi completarea HG 226/2015[1] şi a OUG 49/2015[2] pentru a facilita accesul la finanţare a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari ai PNDR.

Aceste întâlniri au rolul de a instituţionaliza şi suda relaţia de parteneriat dintre semnatarii protocolului de colaborare. MADR şi AFIR sunt instituţii cu atribuţii în acordarea de fonduri europene nerambursabile pentru agricultură şi dezvoltare rurală în timp ce Băncile comerciale pot sprijini cofinanţarea proiectelor de către beneficiari.

Este necesar să fie stabilite măsuri comune și concrete la situaţiile cu care ne confruntăm și sperăm că în cel mai scurt timp să eliminăm unele obstacole care îngreunează accesul la creditare a celor ce accesează Programului Naţional de Dezvoltare Rurală,” a declarat Andras SZAKAL, Director General al AFIR.

De asemenea, în cadrul discuțiilor s-a decis și asupra modului în care va decurge colaborarea viitoare între AFIR şi ARB, stabilindu-se întâlniri lunare pentru analizarea problemelor punctuale legate de relaţia dintre bănci şi beneficiarii PNDR apărute în implementarea proiectelor. Totodată, colaborarea va cuprinde şi întâlniri cu beneficiarii, organizate în teritoriu.

Protocolul de Colaborare MADR – AFIR – ARB poate fi consultat pe pagina de internet www.afir.info, secțiunea Informații utile, Protocoale de colaborare.[1] HG 226/2015 pentru stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

[2] OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents