BOX

Principiile de inființare și funcționare ale FNGCIMM sunt solide și de actualitate din perspectivă europeană. PDF Imprimare Email

Comunicat de presă

Principiile de inființare și funcționare ale FNGCIMM sunt solide și de actualitate

din perspectivă europeană.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii este membru din anul 2005 al Asociației Europeane a Instituțiilor de Garantare (AECM).

AECM este o organizație profesională care numără 41 de membri și operează în 20 de state membre ale UE, precum și în Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă, Republica Kîrgîză, Serbia și Turcia. Membrii asociației sunt fonduri de garantare publice și private sau bănci de dezvoltare cu departamente de garantare, ce au misiunea comună de a susține accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii.

La 31.12.2014, instituțiile de garantare membre AECM aveau în gestiune un portofoliu cumulat de circa 2,9 milioane de garanții, în valoare de peste 79,2 miliarde euro, acordate unui număr de 2,87 milioane de IMM-uri. În anul 2014, numărul de garanții noi acordate de membrii AECM a depășit 660.000, cu o valoare cumulată de circa 27 miliarde euro.

În baza apartenenței sale ca membru al AECM, FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene, participă la schimbul de experiență și de bune practici privind garantarea si finantarea IMM-urilor și beneficiază de demersurile întreprinse de organizație pe lângă instituțiile europene, cum ar fi Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul European, precum si alte organisme financiare internaționale, cum sunt Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții, Banca Mondială ș.a.

Din anul 2011 AECM are statut de observator în cadrul Grupului de lucru pentru IMM-uri și Antreprenoriat (WPSMEE) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), un for interguvernamental dedicat identificării, aplicării şi evaluării politicilor publice dedicate dezvoltării economice sustenabile şi stabilităţii sociale.

În luna iunie a.c. Adunarea generală a AECM a ales o nouă conducere a Asociației pentru următorii 3 ani. Noul președinte al Consiliului de administrație al AECM, format din 12 membri, este dl. Bernhard Sagmeister, președintele „Austria Wirtschaftsservice GmbH”.

Președintele FNGCIMM, doamna Silvia Ciornei, a fost realeasă în calitatea de membru al Consiliului de administrație al AECM pentru un nou mandat (2015-2018) și are responsabilitatea coordonării Grupului de lucru AECM pentru sistemele de garantare publice și private.

În această perioadă, AECM anunță inițiativa comună a Grupului Băncii Mondiale și FIRST Initiative de constituire a unui grup de lucru și de consultare a părților interesate în elaborarea unui cadru de referință la nivel mondial, în vederea stabilirii unui set de principii și de bune practici pentru proiectarea, implementarea eficientă și evaluarea schemelor publice de garantare a creditelor pentru IMM-uri.

Proiectul celor două instituții se bazează pe o bună cunoaștere și înțelegere a funcției și utilității unei instituţii de garantare. Schemele de garantare a creditelor asigură, în schimbul unui comision, diminuarea riscurilor instituțiilor de credit prin preluarea parţială a pierderilor, în cazul unor credite neperformante. Potrivit studiilor anterioare ale Băncii Mondiale privind experiența internațională în domeniu, schemele publice de garantare sunt apreciate ca o formă eficientă de intervenție guvernamentală pe piata creditelor pentru IMM-uri. În prezent peste jumătate din țările lumii au cel puţin o schemă de garantare a creditelor, iar numărul lor este în creștere.

Grupul de lucru creat la inițiativa Băncii Mondiale a identificat şi cuprins într-un document consultativ, 16 principii-cheie pentru succesul schemelor publice de garantare a creditelor, care acoperă cadrul legal, de reglementare și operațional, guvernanța corporativă și gestionarea riscurilor, monitorizarea și evaluarea acestor instrumente financiare.

Documentul se află în consultare publică de la începutul lunii iulie și la el pot aduce contribuții institutiile guvernamentale, instituţiile de garantare a creditelor și finantatori, până la data de 30 august 2015.

Sursa:https://consultations.worldbank.org/files/consultation-template/developing-principles-public-credit-guarantee-schemes-cgss-smesopenconsultationtemplate/phases/cgss_principles consultative_document-final.pdf

Viziunea europeană privind necesitatea intervenţiei guvernamentale porneşte de la imperfecțiunile pieței  creditelor  pentru întreprinderile mici și mijlocii, pieţe caracterizate de un risc de credit semnificativ. Acest risc semnificativ şi faptul că este preluat prin garanţii din fonduri proprii, care nu sunt garanţii de stat, face din FNGCIMM o instituţie cu capital de risc potrivit legii de inființare, fără de care piaţa creditului IMM în ansamblul său ar fi mai mică pentru întreprinzători şi mai riscantă pentru finanțatori.

*****

FNGCIMM, este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, ce are ca unic acționar statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice.

Misiunea FNGCIMM este de a susține accesul la finanţare a IMM-urilor prin garantarea în mod expres, irevocabil şi necondiţionat a creditelor și a altor angajamente financiare asumate de întreprinzători. Activitatea de garantare se derulează în baza unui cadru de reglementare detaliat, cu respectarea normelor privind identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor, fiind supusă verificării prin proceduri exacte de control şi audit intern şi supravegherii prudentiale a BNR.

Cadrul de reglementare se referă atât la criteriile de eligibilitate și de calificare în care trebuie să se încadreze potenţialii clienţi cât şi la procentele de garantare sau modalitatea de calcul a comisioanelor.

Funcţionând în condiţii concurenţiale şi cu o activitate evaluată pe principii economice, FNGCIMM îşi atinge obiectivele pe baza fondurilor proprii, prin autofinanţare, fără a apela la resurse bugetare. Garanțiile emise de FNGCIMM nu conțin elemente de ajutor de stat sau, altfel spus, valoarea costurilor generate de acordarea, administrarea şi plata garanțiilor este acoperită în întregime din valoarea comisioanelor de garantare încasate.

Pornind de la necesitatea asigurării autofinanţării schemei de garantare, nivelul comisioanelor se stabileşte pe principii de piaţă, în funcţie de categoria de risc de credit în care este încadrat beneficiarul, şi se comunică transparent finanţatorilor.

Procentul maxim de garantare asumat de FNGCIMM este de maxim 2,5 milioane de euro nu poate depăşi 80% din valoarea finanţării.
 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents