BOX

Comunicat de presa Scheme de Garantare noi PDF Imprimare Email


25 august 2015

Comunicat de presă

FNGCIMM a propus Ministerului Finanțelor Publice două Scheme de garantare în numele și în contul statului, dedicate start-up-urilor și IMM-urilor aflate în dificultate.

FNGCIMM a inițiat și a transmis Ministerului Finanțelor Publice două Scheme de garantare în numele și în contul statului, dedicate categoriilor de IMM-uri care au cel mai dificil și costisitor acces la finanțare din țara noastră, respectiv:

1. O schemă de minimis în vederea susținerii accesului la finanţare al întreprinderilor nou înfiinţate;

2. O schemă de ajutor de stat pentru garantarea de către FNGCIMM a finanțării măsurilor de salvare şi a planurilor de restructurare pentru IMM-uri aflate temporar în dificultate.

Aceste inițiative au în vedere susținerea principalei ţinte a Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM, respectiv un sold net de IMM-uri care să depăşească pragul de 670.000 întreprinderi active în România până în anul 2020 întrucât în prezent, România are cel mai mic număr de întreprinderi mici și mijlocii active pe cap de locuitor din spațiul Uniunii Europene

Nu putem vorbi de o stimulare reală a antreprenorilor fără a îmbunătăți accesul acestora la finanțare. Schema de garantare pentru start-up asigură întreprinderilor aflate la început de drum o parte din garanțiile necesare obținerii creditului necesar investiției iniţiale și derulării afacerii”, declară doamna Silvia Ciornei, președinte, director-general FNGCIMM.

În cadrul schemei de garantare pentru susținerea accesului la finanţare al întreprinderilor nou înfiinţate, garanțiile vor fi acordate în numele și în contul statului, în limita unui plafon alocat pentru toată durata de implementare a programului, în favoarea finanţatorilor care acordă credite beneficiarilor eligibili.

În calitate de mandatar al statului român, FNGCIMM va putea garanta credite de dezvoltare și credite pentru capital de lucru, beneficiarilor eligibili de tipul întreprinderilor nou-înfiinţate (start-up), înregistrate la registrul comerţului cu cel mult 36 de luni înainte de data solicitării garantiei, care prezintă cel puţin o situaţie financiară semestrială/anuală depusă la administraţia financiară.

Pentru creditele de investiţii, valoarea garanţiei va fi de maximum 300.000 lei, cu o perioadă de rambursare de maxim 5 ani, iar pentru liniile de credit valoarea garanţiei va fi de maximum 200.000 lei, cu o perioadă de rambursare de maxim 24 de luni.

Principalele avantaje ale Schemei de garantare propuse sunt:

- eliminarea principalei probleme a start-up-urilor în accesarea creditelor - lipsa garanţiilor;

- cost redus al garanţiei, rezultat din subvenționarea parțială a comisionului de garantare;

- dobândă mai mică a creditului față de nivelul pieței;

- stimularea instituţiilor de creditare în crearea de produse de finanţare care să se adreseze acestui segment de IMM-uri cu profil de risc ridicat.

Schema de ajutor de stat privind garantarea de către FNGCIMM a finanțării măsurilor de salvare și restructurare a unor IMM-uri, are ca obiectiv restabilirea viabilităţii întreprinderilor aflate temporar în dificultate, prin acordarea de ajutoare sub o formă care denaturează cel mai puțin concurența.

”Propunerea Fondului este elaborată în conformitate cu Orientările Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate și urmărește să aibă o contribuție la eforturile Guvernului României de combatere a efectelor crizei economico-financiare și de revitalizare a sectorului IMM. Această schemă răspunde obiectivelor stabilite prin Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM și îmbunătățirea mediului de afaceri din România–Orizont 2020”, declară doamna Silvia Ciornei, președinte, director-general FNGCIMM.

Durata estimată a Schemei de ajutor de stat prin garantarea de către FNGCIMM, în numele și în contul statului, a finanțării măsurilor de salvare și a planurilor de restructurare pentru IMM-uri aflate temporar în dificultate, este de 4 ani, cu scopul maximizării eficacității cheltuirii banilor publici, cu respectarea perioadelor maxime de sprijin pentru: a) acordare a ajutorului pentru salvare: 6 luni; b) acordare a ajutorului pentru restructurare și a sprijinului temporar pentru restructurare: 18 luni.

Ajutoarele de stat instituite prin schema de ajutor de stat sunt temporare şi reversibile, fiind acordate sub forma unor garanţii pentru împrumuturi acordate de un finanțator (bancă comercială, IFN). În cadrul schemei se acordă facilităţi sub formă de garanţii care pot acoperi maximum 80% din valoarea unui credit nou.

Cele două demersuri iniţiate de FNGCIMM răspund și solicitărilor băncilor comerciale dezbătute în cadrul Asociației Române a Băncilor.

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents