BOX

comunicat de presa APIA 2015 PDF Imprimare Email

FNGCIMM S.A. IFN

4 august 2015

Comunicat de presă

Beneficiarii adeverinţelor APIA pot obține cu ușurință credite, apelând la garanţia FNGCIMM!

FNGCIMM informează beneficiarii măsurii 215 - Plăți privind bunăstarea animalelor – pachet b - păsări, sesiunea I de depunere - anul III de angajament că, în baza adeverinței eliberate de APIA, pot accesa credite garantate de FNGCIMM în procent de maxim 80%.

Garanţiile se acordă în baza convențiilor semnate între finanţatori, APIA şi FNGCIMM, pentru creditele necesare finanțarii activităților curente. Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bănci şi FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro.

Pot beneficia de facilităţile de garantare a creditelor oferite de FNGCIMM societățile comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, asociațiile agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, persoanele fizice autorizate și asociatiile de fermieri, constituite conform Legii nr. 566/2004 a cooperației agricole.

Pentru a putea accesa garanția, beneficiarii enumerați trebuie să fie asimilați în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, definite conform legii și să se încadreaze în criteriile de eligibilitate ale finanţatorilor, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene şi nu să beneficieze de garanţii de la alte fonduri de garantare pentru finanțarea accesată.

Pentru obţinerea garanţiei, beneficiarii vor depune la banca finanţatoare documentaţia de credit, iar garanția va fi acordată la solicitarea băncii, după analiza acestei documentații.

Pentru acordarea garanției se plătește un singur comision de garantare, stabilit pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare în funcţie de suma efectiv garantată, în conformitate cu pct. 3.3. din Comunicarea Comisiei Europene şi Ordinul Ministrului nr. 40/2009 - MADR.

* * *

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM  SA - IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM  SA - IFN colaborează cu  30 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru în care sunt prevăzute obligaţiile părţilor semnatare, valoarea şi modul de plată al comisionului de garantare, calculul şi modalitatea de plată a garanţiei acordate. Garanția FNGCIMM SA - IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA - IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociație ce reunește peste 40 de fonduri de garantare și contragarantare din 22 de țări europene și Turcia), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents