BOX

Comunicat START 2015 PDF Imprimare Email

COMUNICAT

ÎNCEP ÎNSCRIERILE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL TINERILOR ŞI FACILITAREA ACCESULUI ACESTORA LA FINANTARE START 2015

Încep înscrierile în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START 2015 pentru finanţarea implementării celor mai bune planuri de afaceri prin Alocaţie Financiară Nerambursabilă, în limita bugetului alocat.

Aplicaţia va fi deschisă pentru înscriere începând cu data de 22.06.2015, ora 10.00, timp de 10 zile calendaristice (până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere). Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro, conform prevederilor Ordinului nr. 741/22.05.2015 al Ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.

Prin Program se finanţează implementarea planurilor de afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

Ø Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar;

Ø Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii)care îndeplinesccumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale si în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

c) este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;

d) au capital social integral privat;

e) nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori.

f) sunt înregistrate la ORC, au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibilîn cadrul Programului (anexa nr.13) şi autorizat a fi desfasurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004;

h) au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;

i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18.12.2013.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:

Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare; aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; autoutilitare;active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii,softwarepentru comerţul on-line, software-uri necesaredesfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare; echipamente IT tehnică de calcul; spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;realizarea unui site de promovare; instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie; instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ, producţie sau servicii; cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat F.N.G.C.I.M.M. in cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului; consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

Obiectul finanţării trebuie să fie în legatura directacufluxul subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul: www.aippimm.ro, sau de la OTIMMC Iaşi: str. Elena Doamna, nr. 61A, etaj 2, Iaşi, tel./fax: 0232-26.11.01, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Biroul de presă al OTIMMC Iaşi
 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents