BOX

Convocare Colegiu de conducere CCIA Vaslui - 7.04.2023 PDF Imprimare Email

Nr. 111/30.03.2023

CONVOCATOR

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 actualizată şi prevederile Statutului Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui se convoacă Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie şi Agricultură (CCIA) Vaslui pentru data de 7 aprilie 2023, ora 10.00, la sala de conferințe a CCIA Vaslui, strada Nicolae Iorga, nr. 82 bis, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 

1. Informarea Colegiului de Conducere asupra ultimelor sesiuni și întâlniri desfășurate la Camera de Comerț și Industrie a României;

2. Prezentarea raportului de activitate al Președintelui și executivului Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui în anul 2022;

3. Informarea Colegiului de Conducere asupra activității de formare profesională realizată de CCIA Vaslui în 2022;

4. Prezentarea și dezbaterea propunerilor strategiei, obiectivelor şi programului de acţiuni ale Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui pentru anul 2023;

5. Prezentarea execuţiei Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui pe anul 2022; prezentarea și dezbaterea propunerilor privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023; prezentarea spre aprobare a Raportului AGECOM SA pe 2022 și a propunerii de buget pentru anul 2023;

6. Prezentarea situației actualizate a proiectelor cu finanțare europeană în derulare de către Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui;

7. Înaintarea către Adunarea Generală a Raportului auditorului extern și a Raportului Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea economico-financiară desfăşurată de CCIA Vaslui în anul 2022;

8. Prezentarea și propunerea spre aprobare a unor modificări de tarife și onorarii practicate de CCIA Vaslui pentru serviciile efectuate;

9. Informarea Colegiului de Conducere privind situația membrilor CCIA Vaslui în anul 2022;

10. Informarea Colegiului de Conducere privind inventarierea patrimoniului CCIA Vaslui și AGECOM SA la sfârşitul anului 2022;

11. Ratificarea dispozițiilor Președintelui CCIA Vaslui de la ultima sesiune a Colegiului de Conducere al CCIA Vaslui până în prezent;

12. Propunerea noilor membri ai Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui către Colegiul de Conducere;

13. Diverse.

Preşedinte,

Ionel CONSTANTIN

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents