BOX

CONVOCARE ADUNARE GENERALA A CAMEREI DE COMERT VASLUI, 18 aprilie 2018 PDF Imprimare Email

Nr. 82/02.04.2018

CONVOCATOR

În temeiul dispozitiilor Legii 335/2007, urmare a prevederilor articolului 19 si art. 22 din Statutul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui, Preşedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultură Vaslui vă invită să participaţi, în calitate de membru, la Adunarea Generală Ordinară a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui în data de 18 aprilie, ora 10.30, la sala de conferinte a CCIA Vaslui, strada Nicolae Iorga nr. 82 bis, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Raportul de activitate al Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui în anul 2017;

2. Aprobarea strategiei, obiectivelor şi programului de acţiuni ale Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui pentru anul 2018;

3. Informarea Adunării Generale privind situația actualizată a derulării proiectelor cu finanțare europeană în care Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui este partener;

4. Raport privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui pe anul 2017; propuneri privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018;

5. Informare privind activitatea SC AGECOM SA în anul 2017;

6. Informare privind diminuarea liniei de credit contractată de CCIA Vaslui;

7. Raport privind modificările salariilor personalului CCIA Vaslui în raport cu prevederile OUG 79/2017;

8. Informare privind inventarierea patrimoniului CCIA Vaslui la sfârşitul anului 2017;

9. Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea economico-financiară desfăşurată de CCIA Vaslui în anul 2017 şi descărcarea de gestiune a organelor de conducere ale CCIA Vaslui pentru anul 2017;

10. Raport privind activitatea Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui de la ultima Adunare Generală a membrilor CCIA Vaslui;

11. Aprobarea modificărilor privind Regulamentul de organizare și funcționare și a Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale ale Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui;

12. Aprobarea propunerilor de modificări în organigrama, ROF și statutul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui;

13. Ratificarea deciziilor Colegiului de Conducere al CCIA Vaslui de la ultima Adunare Generala a Membrilor CCIA Vaslui până în prezent;

14. Confirmarea de noi membri ai Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui și a retragerii altor membri;

15. Diverse.

Conform art. 20 din Statutul Camerei de Comert, Industrie și Agricultură Vaslui, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor Camerei.

Dacă la această convocare a Adunării Generale nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă la o dată ce va fi comunicată, la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Preşedinte,

Ionel CONSTANTIN

 

Click aici pentru a descarca documentul

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents