BOX

CONVOCARE COLEGIU DE CONDUCERE AL CAMEREI DE COMERT VASLUI, 18 aprilie 2018 PDF Imprimare Email

Nr. 81/02.04.2018

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 actualizată şi prevederile Statutului Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui se convoacă Colegiul de Conducere al Camerei de Comert, Industrie şi Agricultură Vaslui pentru data de 18 aprilie, ora 09.00, la sala de conferinte a CCIA Vaslui, strada Nicolae Iorga, nr.82 bis, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Raportul de activitate al Preşedintelui şi executivului Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui în anul 2017;

2. Prezentarea în vederea aprobării în Adunarea Generală a strategiei, obiectivelor şi programului de acţiuni ale Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui pentru anul 2018;

3. Prezentare privind situația actualizată a derulării proiectelor cu finanțare europeană în care Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui este partener;

4. Înaintarea către Adunarea Generală a Raportului privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui pe anul 2017 şi a propunerilor privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2018;

5. Informare privind activitatea SC AGECOM SA în anul 2017;

6. Informare privind diminuarea liniei de credit contractată de CCIA Vaslui;

7. Raport privind modificările salariilor personalului CCIA Vaslui în raport cu prevederile OUG 79/2017;

8. Informare privind inventarierea patrimoniului CCIA Vaslui la sfârşitul anului 2017;

9. Înaintarea către Adunarea Generală a Raportului Comisiei de Cenzori cu privire la activitatea economico-financiară desfăşurată de CCIA Vaslui în anul 2017 şi descărcarea de gestiune a organelor de conducere ale CCIA Vaslui pentru anul 2017;

10. Informare privind activitatea Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui de la ultima Adunare Generală a membrilor CCIA Vaslui;

11. Propuneri de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare și a Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale ale Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui;

12. Înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a propunerilor de modificări în organigrama, ROF și statutul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui;

13. Ratificarea dispoziţiilor Preşedintelui CCIA Vaslui de la ultima sesiune a Colegiului de Conducere al CCIA Vaslui până în prezent;

14. Propunerea către Colegiul de Conducere a noilor membri ai Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui și informare privind retragerea altor membri;

15. Diverse.

Preşedinte,

Ionel CONSTANTIN

 

Click aici pentru a descarca documentul

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents