BOX

Program Cursuri 2015 PDF Imprimare Email

CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI SI

FILIALA VASLUI  A  FUNDATIEI “ŞCOALA  ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR  DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE“

tel 0235/361040, fax 0235/319011, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

organizeaza:

programe de perfectionare/specializare/calificare pe care le pune la dispozitia persoanelor care vor sa adauge valoare pregatirii profesionale.

CURSURI DE INITIERE

COMPETENTE INFORMATICE: folosirea eficienta a sistemelor de operare, organizarea fisierelor, editare de text, calcul tabelar, instrumente online. La sfârşitul sesiunii de instruire se obtine certificat de absolvire. Participanţii (care doresc) se pot inscrie pentru testarile ECDL, in vederea obtinerii cardurilor de aptitudini cu recunoastere internatională. Taxa de examinare pentru obtinerea cardului de aptitudini ECDL se achită separat.

COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA- nivel incepator

COMUNICARE IN LIMBA GERMANA- nivel incepator

COMUNICARE IN LIMBA SPANIOLA- nivel incepator

CURSURI DE PERFECTIONARE SI SPECIALIZARE

INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA. Programul se adresează specialiştilor din orice unitate, instituţie bugetară, sau societate comercială în conformitate cu prevederile legale (Legea 319/2006, HG 1425/2006 si urmatoarele). Conditii de acces: studii în învăţământul liceal, minim. Lector autorizat ANC. La sfârşitul sesiunii de instruire, participanţii care promovează examenul vor obţine un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE RECUNOSCUT LA NIVEL NAŢIONAL. Durata cursului- 80 de ore. Locul de desfasurare: sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui.

RESPONSABIL CU GESTIONAREA DESEURILOR . Programul se adreseaza agentilor economici si autoritatilor administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011. Conform art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri “au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege”. Conform alin. 4 “persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Locul de desfasurare: sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui.

MANAGER IMBUNATATIRI PROCESE. Cursul se adreseaza entităţilor publice din România care au obligaţia de a implementa Sistemul de control intern/managerial, în conformitate cu OMFP nr. 946/2005 şi ROF al Curţii de Conturi a României. Lector autorizat ANC. Locul de desfasurare: sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui. La sfârşitul sesiunii de instruire, participanţii care promovează examenul vor obţine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE RECUNOSCUT LA NIVEL NAŢIONAL.

CURS DE PRIM AJUTOR, in conformitate cu Directiva Europeana din anul 2005 si cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Legii 139/1995 si a Legii nr. 524/2004 pentru modificarea si completarea Legii SNCRR care stipuleaza ca, pentru categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare, aceste cursuri sunt obligatorii. Cursul de prim ajutor de baza se finalizeaza cu un examen, in urma caruia se primeste un certificat de absolvire. Durata cursului: 12 ore. Locul de desfăşurare: sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui.

MANAGER PROIECT. Cursul isi propune sa pregateasca specialisti pentru a coordona realizarea si implementarea proiectelor cu finantare europeana. Programul se adreseaza persoanelor cu studii superioare si acopera tematica necesara, pentru ocuparea unui post de Manager de proiect, indiferent de tipul de proiect si/sau locul de munca de baza al persoanei nominalizate sa indeplineasca aceasta functie. Trainingul se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanţate atât din domeniul public cat si din cel privat. Locul de desfăşurare: sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui.

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE. Cursul se adreseaza celor ce urmaresc sa obtina competente in domeniul accesarii fondurilor structurale si de coeziune, specialistilor doritori sa-si perfectioneze cunostintele pe care le au in domeniul managementului de proiect, dar si celor ce vizeaza sa isi insuseasca o noua specializare. Lector autorizat Autoritatea Nationala pentru Calificari, cu experienta in scrierea si managementul proiectelor cu finantare europeana. La sfârşitul sesiunii de instruire, participanţii care promovează examenul vor obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE RECUNOSCUT LA NIVEL NAŢIONAL.

INSPECTOR RESURSE UMANE. Adresat personalului din cadrul societăţiilor comerciale responsabil cu managementul resurselor umane, cât şi persoanelor fizice interesate de o carieră în domeniul resurselor umane. Lector autorizat ANC. La sfârşitul sesiunii de instruire, participanţii care promovează examenul obţin CERTIFICAT DE ABSOLVIRE RECUNOSCUT LA NIVEL NAŢIONAL.

CONTABIL. Adresat personalului din cadrul societăţiilor comerciale responsabil cu managementul financiar, cât şi persoanelor fizice interesate de o carieră în domeniul contabilitatii. Lector autorizat ANC. La sfârşitul sesiunii de instruire, participanţii care promovează examenul obţin CERTIFICAT DE ABSOLVIRE RECUNOSCUT LA NIVEL NAŢIONAL.

FORMATOR. Obtinerea certificarii va da dreptul absolventilor de a practica meseria de Formator. Cursul se adreseaza persoanelor care vor sa profeseze in domeniul serviciilor de formare profesionala, trainerilor cu experienta in domeniul livrarii serviciilor de formare profesionala, care vor sa obtina acreditarea ANC, persoanelor din departamentul de Resurse Umane. CERTIFICAT DE ABSOLVIRE RECUNOSCUT LA NIVEL NAŢIONAL

CURSURI CU COLABORATORI EXTERNI

FOCHIST PENTRU CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE. Curs de specializare finalizat cu eliberarea certificatului de absolvire şi a  autorizaţiei ISCIR pentru fochist. In conformitate cu prevederile Legii 64/2008 si reglementarilor ulterioare, persoanele juridice au obligatia autorizarii personalului care deserveste si supravegheaza cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune. La încheierea cursului, participanţii  susţin:
examenul de absolvire finalizat cu eliberarea certificatului de absolvire însoţit de suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite pentru ocupaţia "Fochist pentru cazane de apă caldă şi abur de joasa presiune".

Operatori ferme ecologice mixte-.specialisti in domeniu vor prezenta tehnologii de crestere a animalelor in conditii ecologice, principiile cultivarii plantelor in sistem ecologic, iar experti in certificare si control vor aborda teme precum conditiile de certificare, modul de etichetare al produselor ecologice, relatia cu furnizorii si procedura de export. Participantii la cursul de agricultura ecologica vor primi, in urma unui examen de specialitate, certificatul de absolvire autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari și recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, pentru „operator in ferme ecologice mixte”, cod COR: 314205.

Utilizare SEAP pentru autoritatile contractante si ofertanti: cursul are un profund caracter practic, se lucreaza pe calculator pe toata perioada de desfasurare si se adreseaza specialistilor din cadrul autoritatilor contractante, dar si celor care doresc sa-si promoveze oferta pe SEAP.

CURSURI DE CALIFICARE

- Lucrator finisor pentru constructii, nivel1 de calificare, 360 ore ( 120 teorie si 240 practica);

- Lucrator in izolatii, nivel1 de calificare, 360 ore ( 120 teorie si 240 practica);

- Lucrator in structuri pentru constructii, nivel1 de calificare, 360 ore ( 120 teorie si 240 practica);

- Lucrator instalator pentru constructii, nivel1 de calificare, 360 ore ( 120 teorie si 240 practica);

- Lucrator pentru drumuri si cai ferate, nivel1 de calificare, 360 ore ( 120 teorie si 240 practica).

Pentru a veni in mod optim in intampinarea solicitarilor Dvs., va rugam sa ne transmiteti optiunile pentru unul sau mai multe din cursurile descrise mai sus si sa ne semnalati ce alte programe de formare profesionala (nementionate aici) ati dori sa organizam.

Propuneri:

- CURS DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII/REAUTORIZARII ELECTRICIENILOR (GRADUL I, II ŞI III)

- INGRIJITOR BATRANI LA DOMICILIU SI INGRIJITOR COPII

Ziua inceperii fiecarui curs va fi anuntata de echipa de organizatori la formarea grupei minime de 12 cursanti. Pentru fiecare curs pentru care optati, va rugam sa completati si sa ne returnati Fisa de inscriere anexata pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , sau fax 0235-319011. Persoana de contact: Irinel Nedelcu, tel. 0235-361040, fax 0235-319011, mobil: 0746-157375.

 

FISA DE INSCRIERE - TALON DE PARTICIPARE

(se va completa cu MAJUSCULE pentru fiecare CANDIDAT)

prin prezenta confirmam inscrierea si participarea la cursul................................................................................

Subsemnatul (a)………………………………………….…….., domiciliat (a) in localitatea…………….……..…………,

Str…….…..……………..……………………….…… nr. ………… posesor (e) al BI/CI seria……, nr………………..…,

CNP…………………..……………………….…, nascut (a) la data de ……….……..……, in localitatea……………….,

judetul….…………………, telefon acasa……………..., tel/fax serviciu……….………., Mobil……………………..…..,

e-mail………………………..…………………………, absolvent al…………………………………………………………,

reprezentant al firmei / institutiei………..………………………………….…………………………………..….., cu sediul

in localitatea……………………………., judetul…………………….……..…….., Str……………………………………

……………………………………………………………, nr…………………………….., CUI……………………………,

solicit inscrierea la cursul.......................................................................................................................

Prezentul formular de inscriere tine loc de contract intre parti.

  • Pentru retragerea cu mazimum 5 zile inainte de data derularii cursului se percep penalizari in cuantum de 40% din taxa de participare
  • Retragerea se face prin transmiterea unei informari scrise, prin fax la nr. 0235/319011, cu o confirmare de primire din partea organizatorilor.
  • Prin transmiterea prezentului formular de inscriere semnat si stampilat, se accepta oferta noastra, iar aceasta acceptare marcheaza incheierea unui contract care potrivit art.969 Cod Civil are “putere de lege intre partile contractante”

· In cazul in care organizatorul, din motive independente de vointa sa, decide reprogramarea programului de formare, beneficiarul instruirii este indreptatit fie sa solicite restituirea taxei de participare achitata, fie sa solicite reinscrierea la curs, in perioada reprogramata.

Scietatea comerciala

……………………………

Numele si prenumele Data completarii……………………...

…………………………………

(semnatura si stampila)

 

 

Harta strazilor din municipiul Vaslui

800x600 1024x768 4064x2948

Noutati legislative


No Documents